Dotacje i projekty

Dotacje

ue2022-1024x141

BeneficjentBud-Trans Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wprowadzenie do oferty innowacyjnego geopolimerowego kompozytu betonowego poprzez

wdrożenie wyników prac B+R w firmie BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak”

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Bud-Trans poprzez wdrożenie wyników prac B+R i zaoferowanie na rynku udoskonalonego produktu.

Wartość projektu:  18 809 406,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 888 990,00 PLNProjekt realizowany w okresie 01.03.2022 – 31.12.2023


europejskie2

Beneficjent BUD-TRANS ROBOTY BUDOWLANO-DROGOWE MARIA KARBOWIAK realizuje projekt pn.:

Dotacja na kapitał obrotowy dla BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak.” 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.4

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 250 643,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 250 643,10 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.


Beneficjent BUD-TRANS ROBOTY BUDOWLANO- DROGOWE MARIA KARBOWIAK realizuje projekt pn.:

Zakup pompy do betonu, skrapiarki emulsji bitumicznych, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania do zarządzania firmą w celu wzrostu jakości usług firmy Bud-Trans.

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie II.3.1

Cele projektu: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Trans na rynku lokalnym oraz krajowym

Planowane efekty projektu:

Zakup planowanych urządzeń oraz oprogramowania, umożliwi:

  • Wzrost jakości usług związanych z budową i modernizacją dróg.
  • Wzrost jakości usług związanych z produkcją betonu towarowego.
  • Rozszerzenie oferty o nowe produkty i usługi.
  • Poprawę organizacji pracy w Bud-Trans. 

Wartość projektu : 2 361 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 863 040,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2017– 30.06.2018.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: budtrans@vp.pl.

Projekty

011
022
033

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z modyfikatorem
niskowiskozowym w „Bud-Trans””

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3

Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem modyfikatora niskowiskozowego – wosku syntetycznego otrzymanego metodą syntezy Fischer-Tropscha umożliwiającej wytwarzanie nowych wyrobów (produktów) oraz znaczące udoskonalenie dotychczas świadczonych usług. Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2013 – 31.07.2015 r. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Marii Karbowiak – budtrans@vp.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mir.gov.pl/

http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Współpracują z nami

budimex
wrobel
strabag
skanska
schneider
wartacementowa-1
mapei
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.