Masy Bitumiczne

W celu poprawy konkurencyjności wdrożyliśmy nową usługę w naszej firmie i uruchomiliśmy z pomocą dotacji unijnej nową wytwórnię mas bitumicznych INTRAME RM 160 INNOVA o wydajności 160t/h. Dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji mieszanki mineralno asfaltowej z modyfikatorem niskowiskozowym jesteśmy w stanie produkować mieszanki o obniżonych temperaturach co pozwala na oszczędność energii ( paliwa) którym podgrzewane jest kruszywo a co za tym idzie znaczną redukcje gazów które emitowane są do środowiska. Dzięki modyfikatorowi niskowiskozowemu otrzymujemy znaczną poprawę jakości mieszanki mineralno-asfaltowej poprzez łatwiejsze uzyskanie prawidłowego wskaźnika zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej na budowie.

Wytwórnia przystosowane są do produkcji wszystkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni dróg o kategorii ruchu KR 1-2 i KR 3-6, z asfaltem zwykłym i modyfikowanym, według typów:

  • podbudowy z betonu asfaltowego
  • warstwy wiążące, wyrównawcze i wzmacniające z betonu asfaltowego,
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego,
  • mieszanki o nieciągłym uziarnieniu SMA,

Produkowane mieszanki mineralno-asfaltowe spełniają wymagania norm i specyfikacji technicznych wyrobu, a wysoka jakość produktów osiągana jest w oparciu o system Zakładowej Kontroli Produkcji. Materiały stosowane do produkcji oraz proces produkcji są stale kontrolowane przez zakładowe laboratorium zgodnie z obowiązującymi procedurami systemu ZKP. Przy produkcji mieszanek mineralno asfaltowych stosujemy także dodatki poprawiające znacznie jakość mieszanek – woski syntetyczne, środki adhezyjne, stabilizatory celulozowe, modyfikatory.

Współpracują z nami

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.